برگزاری آزمون استخدامی توسط جهاد دانشگاهی۱۰

برگزاری آزمون استخدامی توسط جهاد دانشگاهی

آزمون استخدامی ۳ دستگاه اجرایی (جمعه، ۲۰ تیر ماه) با رعایت کامل پروتکل‌های...

افتتاح مرکز درمان و مراقبت در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان۱۰

افتتاح مرکز درمان و مراقبت در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

افتتاح مرکز درمان و مراقبت در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان عکاس: رخساره...