توسط جهاد دانشگاهی واحد اصفهان انجام پذیرفت؛

برگزاری دو دوره آموزشی تخصصی ویژه مدیران و کارشناسان استانداری و فرمانداری‌های استان اصفهان

۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۴ کد : ۱۶۳۱۲ عمومی
دوره‌های آموزشی مدیریت دانش(مستند سازی و انتقال تجارب سازمانی ) و  نظام برنامه ریزی جنسیتی با رویکرد اجتماعی ، ویژه مدیران و کارشناسان امور تخصصی آموزشی و پژوهشی و همچنین امور فرهنگی و تربیتی استانداری و فرمانداری‌های استان اصفهان توسط جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد.
برگزاری دو دوره آموزشی تخصصی ویژه مدیران و کارشناسان استانداری و فرمانداری‌های استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، در این دوره آموزشی بیش از  80 نفر از مدیران و کارشناسان استانداری و فرمانداری‌های استان اصفهان در دو دوره آموزشی جداگانه با مدیریت دانش (مستند سازی و انتقال تجارب سازمانی ) و  نظام برنامه ریزی جنسیتی با رویکرد اجتماعی آشنایی پیدا کردند.


این دوره‌ها بر اساس قرارداد فی مابین چهاد دانشگاهی واحد اصفهان و استانداری و در قالب  آموزش های حضوری- شغلی مصوب وزارت کشور ویژه مدیران و کارشناسان استانداری و فرمانداری های استان اصفهان در محل استانداری برگزار شد.

کلید واژه ها: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان استانداری و فرمانداری‌های استان اصفهان دوره‌های آموزشی مدیریت دانش نظام برنامه ریزی جنسیتی با رویکرد اجتماعی


نظر شما :