برای ماندن در خانه و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا

خدمات نمونه‌گیری و مشاوره پزشکی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان رایگان است

۰۵ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۶۹۰۹ عمومی
بهترین و مهمترین راه شکست ویروس کرونا قطع زنجیره انتقال است و ماندن در خانه است، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برای مبارزه با این ویروز خدمات نمونه‌گیری خون در منزل و مشاوره پزشکی تلفنی خود را رایگان کرده است.
خدمات نمونه‌گیری و مشاوره پزشکی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان رایگان است

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، در این روزهای بحرانی ویروس کرونا با در خانه ماندن می‌توانیم زنجیره انتقال را شکسته و مبارزه با کرونا را تکمیل کنیم. 
در همین زمینه آزمایشگاه تشخیص طبی و مرکز درمان و مراقبت در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان بخشی از خدمات خود را برای بهبود پویش در خانه بمانیم رایگان کرده است. 
در مرکز درمان و مراقبت در منزل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، هزینه نمونه‌گیری خون در منزل دریافت نمی‌شود و این خدمت به همشهریان اصفهانی رایگان خواهد بود. 
همچنین مشاوران مرکز درمان در منزل جهاد دانشگاهی نیز پشت خط تلفنی 36936 نشسته اند تا به صورت رایگان به همشهریان اصفهانی مشاوره رایگان بدهند، بهترین راه در این روزها ماندن در خانه شکست زنجیره انتقال کرونا است. 

کلید واژه ها: کرونا


نظر شما :