مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان تاکید کرد:

لزوم بهره گیری از ظرفیت علمی جهاد دانشگاهی در برنامه‌ های کمیته امداد استان

۲۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۱ کد : ۲۰۱۷۷ عمومی تجاری سازی فناوری و اشتغال
محمود مراثی رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با حضور در اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با کریم زارع مدیر کل کمیته امداد استان دیدار و گفتگو کرد.
لزوم بهره گیری از ظرفیت علمی جهاد دانشگاهی در برنامه‌ های کمیته امداد استان

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان ، محمود مراثی رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با حضور در اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با کریم زارع مدیر کل کمیته امداد استان دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه زارع اظهار کرد: با توجه به یکی از رسالت های کمیته امداد که ایجاد اشتغال خانگی همراه با مهارت اموزی و فناوری  می باشد، ظرفیت های بالقوه ای در این اداره کل وجود دارد که با تشکیل یک کارگروه مشترک اجرایی می توان در راستای تحقق این رسالت و تولید اشتغال پایدار در استان گام برداشت.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان نیز ضمن استقبال از همکاری مشترک دو نهاد افزود : با توجه به اجرای طرح توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و طرح ملی مشاغل خانگی در استان اصفهان توسط این واحد، در سایر زمینه ها از جمله  آموزش، پژوهش، فرهنگی نیز آماده همکاری با کمیته امداد استان می باشیم.

در این دیدار که مدیر دفتر اشتغال جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و معاونین کمیته امداد استان حضور داشتند، با بررسی تفاهم نامه کشوری بین جهاد دانشگاهی و کمیتهی امداد امام خمینی (ره) ، طرفین توافق نمودند با تشکیل کارگروه اجرایی همکاری مشترک در راستای تهیه، تدوین و اجرای برنامه های ارتقا شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق حمایت از نواوری و تقویت و توسعه نرم افزاری صنایع فرهنگی و خلاق در استان ، ایجاد و توسعه کسب و کارهای تخصصی و اشتغال محرومان، حمایت و توسعه کسب و کارها و اشتغال جامعه هدف کمیته امداد با راه اندازی مراکز تخصصی، تولید محتوای علمی، آموزشی و فرهنگی، استفاده طرفین از توانمندی ها و تجارب همدیگر و.....داشته باشند.

کلید واژه ها: محمود مراثی رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان کریم زارع تفاهم نامه همکاری جهاد د انشگاهی و کمیته امداد


نظر شما :