ابقای رییس جهاددانشگاهی واحد اصفهان

۲۶ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۵ کد : ۳۲۰۱ عمومی
با حکمی، محمود مرآثی رییس جهاددانشگاهی واحد اصفهان در سمت خود به عنوان رییس واحد ابقا شد.
ابقای رییس جهاددانشگاهی واحد اصفهان

با حکمی، محمود مرآثی رییس جهاددانشگاهی واحد اصفهان در سمت خود به عنوان رییس واحد ابقا شد.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی، با حکمی محمود مرآثی را مجدد برای مدت دو سال به سمت «ریاست جهاددانشگاهی واحد اصفهان» منصوب کرد.

کلید واژه ها: ریاست جهاد دانشگاهی واحد اصفهان