دیدار به دوشنبه/ نشستی صمیمی با همکاران خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

۲۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۵
نام عکاس: پیمان شاهسنایی

در ادامه سلسله برنامه‌های #دیداربه‌دوشنبه، اینبار مهدی ژیان‌پور- رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان به گپ و گفتی صمیمی با همکاران خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نشست.