نخستین کنگره استان اصفهان و توسعه ملی، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو

۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۳
نام عکاس: نگین همت زاده

نخستین کنگره استان اصفهان و توسعه ملی، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو با حضور مهدی ژیان‌پور- رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد.