رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی

۰۳ آذر ۱۴۰۰ ۳۳
نام عکاس: پیمان شاهسنایی

رویداد تخصصی «شهر برنامه»، با هدف به اشتراک‌ گذاری تجارب اصفهان در تدوین برنامه جامع این کلانشهر با دیگر شهرداری‌های کشور، طی دو روز در سوم و چهارم آذرماه برگزار شد. برنامه جامع شهر اصفهان در افق ۱۴۰۵ با رویکردی نوین و مبتنی بر مشارکت حداکثری تمامی بهره‌برداران، در شورای پنجم اسلامی شهر اصفهان آغاز و مرحله نخست آن پس از تصویب به شورای ششم تقدیم شده است.

این رویداد با مشارکت بیش از هزار و ۷۰۰ نفر از حرفه‌مندان، مدیران، پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور با حضور پیروز حناچی- دبیر اسبق شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مهدی جمالی‌نژاد- معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور، نعمت‌الله اکبری- رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، اسفندیار زبردست- عضو کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مهدی ژیان‌پور- رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، محمد نورصالحی- رییس شورای اسلامی شهر اصفهان، مصطفی نباتی‌نژاد- رییس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان و سعید ابراهیمی- معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری این کلان‌شهر به صورت آنلاین برگزار شد.

در خلال این رویداد و ضمن برگزاری کارگاه‌های تخصصی، از مستند «یک شهر گفتگو» که روایتگر فراز و فرودهای تدوین مرحله اول برنامه جامع شهر اصفهان است به صورت رسمی رونمایی شد. این رویداد با مشارکت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، شورای شهر و شهرداری اصفهان محقق شده است.

رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی
رویداد تخصصی(شهر برنامه)- کارگاه تخصصی تدوین برنامه راهبردی فضایی