هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۰ ۳۱ کد : ۲۹۳۹
تعداد بازدید:۱۷۵
نام تهیه‌کننده: احمدرضا طاهری

جمعی از دوستداران کتاب عصر دیروز -سه‌شنبه 24 خرداد ماه- به همت معاونت فرهنگی و انتشارات جهاددانشگاهی اصفهان در کتابفروشی اردیبهشت جمع شدند و در هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌نشست‌های طرح ملی فصل سخن، درباره‌ی کتابِ "مترو" نوشته هاروکی موراکامی که به قلم گیتا گرکانی ترجمه شده است با یکدیگر به گفت‌وگو پرداختند.

هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هفتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن