آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۳ ۱۸ کد : ۲۹۴۱
تعداد بازدید:۷۲
نام تهیه‌کننده: احمدرضا طاهری

طی مراسمی صبح امروز چهارشنبه 25 خرداد ماه، تفاهم‌نامه‌ای میان جهاددانشگاهی واحد اصفهان و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان با حضور مهدی ژیانپور، رییس جهاددانشگاهی واحد اصفهان، سرهنگ احمد اشرفی، رئیس دفتر تحقیقات کاربردی ف.ا.ا. و سیدمحمد صایب مدیر دانش دفتر تحقیقات کاربردی ف.ا.ا اصفهان منعقد شد. این تفاهم‌نامه بر بهبود همکاری‌های دو جانبه، در حوزه‌های آموزش، پژوهش، سلامت، فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی متمرکز است .

آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان
آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان
آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان
آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان
آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان
آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان
آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان
آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان
آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان
آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان
آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان
آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان
آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان
آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان
آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان
آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان
آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان
آیین انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاددانشگاهی و فرماندهی کل انتظامی استان اصفهان