هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن

۰۱ تیر ۱۴۰۱ | ۰۹:۲۴ ۳۱ کد : ۲۹۵۲
تعداد بازدید:۱۳۳
نام تهیه‌کننده: رخساره پورحیدر

جمعی از دوستداران کتاب عصر دیروز -سه‌شنبه ۳۱ خرداد ماه- به همت معاونت فرهنگی و انتشارات جهاددانشگاهی اصفهان در کتابفروشی اردیبهشت جمع شدند و در هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌نشست‌های طرح ملی فصل سخن، درباره‌ی کتابِ "استانبول خاطرات و شهر" نوشته اورحان پاموک که به قلم شهلا طهماسبی ترجمه شده است با یکدیگر به گفت‌وگو پرداختند.

هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن
هشتمین نشستِ شهرتاب از سلسله‌ نشست‌های فصل سخن