رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

۰۲ آذر ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۴ ۲۸ کد : ۳۳۳۶
تعداد بازدید:۱۴۳
نام تهیه‌کننده: پیمان شاه‌سنایی_رخساره پورحیدر

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، همزمان با فرارسیدن هفته کتاب و کتاب‌خوانی دو رویداد متفاوت در انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد. در رویداد اول، روز چهارشنبه_ 26 آبان ماه از کتاب، «دستور زبان انگلیسیstrike» نوشته مسعود کازرونی که به همت انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به چاپ رسیده است رونمایی شد. در رویداد دوم، روز سه‌شنبه_ 1 آذر ماه در چارچوب سه‌شنبه‌های فصل سخن، پس از دوماه وقفه برای این رویداد فرهنگی دوست‌داران کتاب دور هم جمع شدند و در خصوص دو کتاب باید به هم گوش بدهیم به قلم کیت مورفی و کتاب باید باهم حرف بزنیم به قلم سلست هدلی در کتابفروشی اردیبهشت جهاددانشگاهی به و گفت‌وگو پرداختند.

رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
رویداد‌های انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی