اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات

۰۶ آذر ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۱ ۲۴ کد : ۳۳۴۰
تعداد بازدید:۵۲
نام تهیه‌کننده: احمدرضا طاهری

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات با موضوع نگاهی به تکالیف و وظایف قانونی مودیان مالیاتی به میزبانی جهاددانشگاهی واحد اصفهان و با حضور میثم حاجی محمدی و علیرضا جان‌نثاری عصر روز چهارشنبه_2 آذرماه در سالن صائب دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان برگزار شد.

اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات
اولین سمینار تخصصی صفر تا صد مالیات