رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان خبر داد

اخذ موافقت قطعی گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۲ کد : ۴۲۱۹۷ عمومی معاونت ها پژوهشی اخبار ویژه
رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، از اخذ موافقت قطعی گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر خبر داد و گفت: این گروه پژوهشی با ارائه عملکرد شایان توجه و کم‌نوسان خود، حائز شرایط اخذ موافقت قطعی شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی جهاد دانشگاهی شده است.
اخذ موافقت قطعی گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، مهدی ژیان‌پور- رییس جهاد دانشگاهی این واحد اظهار کرد: با تصویب شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی جهاد دانشگاهی، مورخ ۴ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰، گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر جهاد دانشگاهی واحد اصفهان موفق به اخذ موافقت قطعی شد.

وی افزود: این گروه از سال 1392 فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون فعالیت‌های پژوهشی موفقی در زمینه نیازسنجی شهری، کیفیت زندگی شهری، اثربخشی و تحلیل محتوای رسانه‌های شهری، مشارکت شهروندی، تعیین اولویت‌های راهبردی شهر و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی  نسبت به جامعه محلی را به انجام رسانده است. این گروه همچنین در زمینه نشر آثار پژوهشی کتابهایی با عنوان «نیازسنجی»  و «مدل مفهومی شناسنامه فرهنگی اجتماعی محلات شهر اصفهان» ترجمه و تالیف کرده و مقالات متعددی را نیز در مجلات معتبر علمی و پژوهشی منتشر کرده است.

رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با اشاره به چشم انداز این گروه پژوهشی تاکید کرد: گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر واحد اصفهان در یک افق 10 ساله، در نظر دارد به قطب علمی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در حوزه پایداری اجتماعی مشتمل بر موضوعاتی چون مسئولیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی شهری، حکمروایی خوب، عدالت اجتماعی، توانمندسازی و زیست‌پذیری تبدیل شود.

کلید واژه ها: گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان معونت پژوهشی


نظر شما :