توسط جهاددانشگاهی اصفهان برگزار شد؛

۷ برنامه آموزشی برای فراگیران کمیته امداد اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، در دو ماه گذشته ۶ رویداد آموزشی و یک وبینار برای فراگیران ۵ منطقه کمیته امداد شهرستان اصفهان توسط مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد.
۷ برنامه آموزشی برای فراگیران کمیته امداد اصفهان

پیرو تفاهم نامه همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان، طی دو ماه گذشته 6 رویداد آموزشی و یک وبینار برای فراگیران 5 منطقه کمیته امداد شهرستان اصفهان توسط مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد. از عناوین این کارگاه‌ها می‌توان به بررسی کسب و کارهای نوین و جایگاه آن در اقتصاد، نقش نظم و اصول در موفقیت و افزایش فروش، اصول فروش، نظم و مسئولیت پذیری، اهمیت اکوسیستم کارآفرینی و نقش محیط، معماری اکوسیستم پیرامونی و نقش بیمه در پایداری کسب و کارها اشاره کرد.

کلید واژه ها: روابط عمومی جهاد دانشگاهی اصفهان جهاد دانشگاهی واحد اصفهان مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاددانشگاهی واحد اصفهان پیمان شاهسنایی پیمان شاه سنایی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان


نظر شما :